Neljapäev, 4. juuni 2020
Õppeaasta:

KlaasiPank

https://www.facebook.com/ideeklaas/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARC5LgU1HhEkcob_FXB3gD-9fk7XIBhLlaZArhBYToVWGqz2WE30p8NwRtxP3JA6tLmEaGJJnWAuxfE7

Info: muud koolitajad, huvikooli haldaja on Kalli Sein (kalli@ideeklaas.ee).

Otsi kogu alltoodud õpperühma kirjeldusest, näiteks "sport", juhendaja nimi jne...

Tagasi

Klaasikunst KlaasiPank, juhendaja Kalli Sein

Piirkond: Kärdla

4 tundi nädalas, õppeperioodi pikkus nädalates: 28, kokku 112 tundi. Õpilaste arv: 1 kuni 8, tasu: 12,00 €, registreerimise tähtaeg: registreerimine lõppes 15. veebruar 2020. a..
Hetkel õpilasi õpperühmas: 6.

Eesmärgid, tegevused, muu oluline info õpperühma kohta: Eesmärk:
Säilitada Hiiumaal teadmist Hiiumaa olulisusest Eesti klaasitootmise seisukohalt – teadvustada Hüti klaasikoja omaaegset tähtsust ja tegevust. Anda õpilastele ülevaade klaasitootmise iseärasustest läbi ajaloo, erinevatest tehnikatest ja klaasi võimalustest.
Tutvustada klaasitehnikaid, mida on võimalik teostada stuudiotingimustes, valmistada erinevaid töid erinevates tehnikates –klaasimaal, klaasisulatus, mudelite vormide valmistamine, vormisulatus. Klaasi koolutamine, lõikamine ja lihvimine. Klaasi dekoreerimise erinevad võimalused. Leekpõletitehnikad – klaashelmeste valmistamine, tehnikate kombineerimine. Võimalusel ka vitraažiõpe.
AASTAKAVA 2020
Klaasikunstikursuse õpe on suures osas individuaalne, kuna erinevaid tegevusi on palju ja kõik tegevused on seotud otsese juhendamise ja ohutustehnika jälgmisega.
Uute õpilastega alustame klaasimaterjali omaduste ja lühiajalooga. Kohustuslikuna läbime ohutusnõuded ja käitumisjuhised. Õpime tundma klaasi töötlemise tööriistu ning nende käsitsemist.
Esimesed praktilised tegevused on klaasi puhastamine, lõikamine, materjalide eristamine.
Klaasi lõikamise erinevad võimalused, nurkade, ringide, kujundite lõikamine. Klaasi servade lihvimine.
Klaasitükkidest esemete kujundamine ja valmistamine.
Leekpõletitehnikaga alustamine. Ohutustehnika ja töövahendite tundmaõppimine.
Klaasiniidi tõmbamine, klaasist ümmarguste helmeste valmistamine, klaashelmeste dekoreerimine. Erinevate lihtsamate kujundite valmistamine.
Edasijõudnud õpilastele on individuaalprogramm vastavalt nende süvenevale huvile ja ettepanekutele – proovime lahendada erinevaid ülesandeid, otsida ideele sobiva tehnika ja töötame välja uusi võimalusi ja lahendusi.
Valmistame klaasisulatuseks sobivaid vorme, õpime vorme võtma omavalmistatud mudelilt, Vormisulatus.
Leekpõletitehnikas helmestest valmistame ehted.
Suurendame keskkonnateadlikkust ja otsime võimalusi tegeleda taaskasutusega – erinevate klaasesemete ümbertöötlemine ja uuesti kasutusse suunamine.

Kalli Sein

Toimumise ajad ja kohad: Tunnid toimuvad klaasistuudios KlaasiPank, Heltermaa mnt. 6, Kärdla
Õpilased saavad käia tunnis tööd tegemas kas
Neljapäeviti kell 15-17
või laupäeviti kell 10-12.